Rakugrupid

Rakugrupi läbiviimise abimaterjalid

Rakugrupi näidiskava

Koostatud Harri Puskari poolt septembris 2021 Oleviste noormeeste osaduse rakugrupi harjutuseks ja täiendatud 29. märts 2023

 1. Lõppev nädal. Rääkige, mis te tegite, mida huvitavat juhtus, mis läks hästi, mis läks halvasti jne.
 2. Jeesuse järgimine lõppeval nädalal. Jagage, kuidas teil õnnestus järgida Jeesust möödunud nädalal. Milliseid raskusi kogesite? Tunnistage üksteisele oma patud “Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks!” (Jk 5:16)
 3. Vaimulik kasv. Arutage, mis valdkondades te vajate vaimulikku kasvu praeguses eluetapis.
 4. Piibel. Uurige Piiblist, mis kirjakohad nende valdkondadega tegelevad. Kui leiate kirjakoha, siis lugege seda. Mõelge, mida õppida sellest kirjakohast ja kuidas loetut ellu rakendada.
 5. Palve. Palvetage üksteise eest. Palvetage vaimuliku kasvu pärast, aga ka muude teemade pärast, mis vajavad palvetamist.
 6. Vaimulik eesmärk/kokkulepe järgmiseks nädalaks. Leppige kokku tegevus või eesmärk järgmiseks nädalaks. Ei pea olemas midagi suurt, võib-olla ka midagi väga lihtsat a la loen iga päev Piiblit või otsime ja uurime kirjakohti, mis tegelevad meile aktuaalsete vaimuliku kasvu teemadega ning räägime nendest järgmine kord uuesti.

Võistluse rakugrupi (Helari, Madis, Harri) kava

Rakugrupp tegutsenud juulist või augustist 2021, kava vahepeal jooksvalt arenenud ja kirja pandud 29. märts 2023

 • Aeg peale viimast rakugruppi üldiselt. Mis keegi teinud on, mis läks hästi, mis läks halvasti jne. Nii vaimulik kui ilmalik elu.
 • Kas kellelgi on midagi erakorralist arutada? Kui on midagi erakorralist, siis otsustame, kas pühendame sellele terve rakugrupi aja või ainult osa sellest (võimalusel jätame selle viimaseks teemaks). Kui ei ole midagi erakorralist, siis läheme edasi järgmiste punktidega.
 • Räägime pattudest täieliku avameelsusega (saladusi ei ole). Milliseid teadaolevaid patte on igaüks peale viimast rakugruppi teinud? Milliste enda mõtete, väljaöeldud sõnade ja/või tegude osas me kahtleme, et kas me tegime pattu või ei teinud? “Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks!” (Jk 5:16)
 • Palve.
 • Piibel (kui selleks aega jääb). Kui tavalise kava käigus koorus välja mõni kirjakoht, siis tegeleme sellega. Kui ei koorunud, võib vaadata näiteks selle päeva kirjakohta Kalender.NET mobiilirakendusest (EKBL kalender).

3D koguduse rakugrupi kava

Ümber kirjutatud 27. detsembril 2022 „rakugrupp_portrait“ failist, mis on leitav 3D koguduse „Rakugrupid ja jüngerlus“ alamlehelt

Palvetage ühiselt, et Jumal juhiks teie vestlust ning arutage järgnevate küsimuste üle.

Isiklik suhe Jumalaga.

 • Mida on Jumal hetkel Sinu elus tegemas?
 • Mida oled viimastel nädalatel Piiblist lugenud? Kuidas on Jumal Sind selle kaudu kõnetanud?
 • Milline on viimastel nädalatel olnud Sinu palveelu?
 • Kuidas on Jumala Vaimu viljad Sinus kasvanud (armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus – Gl 5:22)? Milliseid neist vajaksid enam? Kuidas saaksid need kasvada?
 • Millisest patust oled olnud teadlik sel nädalal? Kuidas minna edasi teisiti?

Evangeeliumi jagamine.

 • Kuidas oled saanud tunnistada Jeesusest oma tegude ja sõnadega?
 • Mõtle kahele inimesele, kes hetkel ei ela elu ühenduses Jumalaga. Mis võiks olla lähinädalatel Sinu praktiline samm aitamaks neid Jeesusele lähemale?
 • Milliseid tänupõhjusi on Sinu suhetes pere ja sõpradega?

Koguduslik suhe.

 • Kuidas on kogudus olnud Sinu elus olulisel kohal suhete ja teenimise näol?
 • Milliseid väljakutseid ja võite on Sinu elus raha kasutamisega Jumala juhiste järgi?
 • Lähtuvalt täna räägitust – mis on üks teadlik otsus ja samm, mida lähinädalatel teha saad, et olla parem Jeesuse jünger?

Kas oled jaganud sellel kokkusaamisel ka „viimase 10%“ või oled end tagasi hoidnud? Viimane 10% viitab sellele, mida oled veel senises vestluses rääkimata jätnud. Midagi, mida tunned, et peaksid jagama, aga kardad või tunned häbi või lihtsalt küsimuste käigus see veel üles ei tulnud. Tee julge samm ja jaga ka viimast 10% oma kaaslasega. Lõpetuseks palvetage ühiselt!