Kodugrupid

Iga inimene on sotsiaalne isik, kes on loodud olema lähedases suhetes teistega. Meie igatsus on, et kodugrupid võiksid olla sõpruskonnad, kellel on ühine siht ja sisu. Meie jaoks on oluline, et kogudus oleks aktiivne ning tegutseks ühise eesmärgi nimel, et midagi luua või muuta. Me ei taha ainult koguneda, vaid reaalselt tegutseda ning järgneda Jeesusele. 

Kodugruppi on oodatud igaüks sõltumata oma usulisest taustast, vanusest või muudest tunnustest. Selleks, et võiksid kodugrupist osa saada täida lehe lõpus olev kontaktvorm, et saaksime sinuga ühendust võtta ja aidata leida sulle sobiva kodugrupi. 

Kohtume iganädalaselt koduses keskkonnas, kus jagame söögilaua ääres ühiselt elusid, loeme Piiblit ja arutleme loetu üle ning palvetame ja ülistame Jumalat.

Ootame sind meie keskele!

Tule kodugruppi


    MeesNaine