Mida me usume?

Me usume, et Jumalal on plaan igaühe jaoks. Ta lõi meid eesmärgiga. Jumal soovib, et igaüks meist oleks lähedases suhtes Temaga ning et meie elu oleks tähendusrikas ja külluslik.

Isegi kui Jumal lõi meid, et võiksime Temaga koos olla, ei sunni Ta meid selleks. Luues vaba tahte, võttis Ta riski, et võime Temast eemalduda ja seda me tegimegi. Inimkond otsustas eirata Jumalat. Meie valed teod (patt) on ehitanud müüri meie ja Jumala vahele.

“Kõik on pattu teinud ja jäänud ilma Tema kirkusest.”

Rm 3:23

Jätkuvalt tahab Jumal meiega koos olla, kuid patt lahutab meid Temast. Sellepärast tuligi Jumal inimese kombel maailma, elas patuta ja andis vabatahtlikult oma elu, surres ristil. Ta tegi seda meie eest.

Tänu Jeesuse tööle ristil ei pea me enam Jumalast lahus olema, vaid võime vastu võtta andestuse. Jeesus ei tule jõuga meie ellu, vaid Ta justkui seisab ukse taga ja koputab, et Talle avaksime. Jumal soovib, et Sa avaksid oma südame ukse Jeesusele, sest Tema maksis meie pattude eest. Kes võtab vastu Jeesuse, sellele lubab Jumal elu ja seda ülirohkesti.

Nõnda on kristlased inimesed, kes on uuesti leidnud suhte Jumalaga.

Kas kristlased on teistest paremad? – Ei ole. Kristlaste elu on samamoodi täis tegusid, mida võib nimetada patuks. Tänu Jeesusele aga võime olla vabad patuorjusest. Paljud inimesed kogevad Jeesusega kohtudes ka vabanemist erinevatest sõltuvustest, sest Jeesuse surm võitis ka need.

Jeesus mitte ainult ei surnud, vaid tõusis kolmandal päeval üles. Jeesus andis oma järgijatele ülesande kuulutada Tema tööst kõigile rahvastele. Nõnda on ka meie ülesanne teavitada inimesi Jeesusest ja sellest, mis Ta meie jaoks teinud on.