Võida lahing

Kui näed olukorda, kus saatan tegutseb, siis alistu Jumalale ja sekku! (palveta, sõitle, julgusta, noomi, abista vms).

Kui näed olukorda, kus saatan tegutseb, siis alistu Jumalale ja sekku! (palveta, sõitle, julgusta, noomi, abista vms).

ÜRITUSE INFO
, ..
: - :

JÄRGMISED KOKKUSAAMISED