Sõda mõistuses

Jälgi nädala jooksul oma mõtteid. Kui mõni töötab otseselt Jumala tahte vastu, siis ütle sellest lahti ja palu, et Jeesus sind vabastaks!

Jälgi nädala jooksul oma mõtteid. Kui mõni töötab otseselt Jumala tahte vastu, siis ütle sellest lahti ja palu, et Jeesus sind vabastaks!

ÜRITUSE INFO
, ..
: - :

JÄRGMISED KOKKUSAAMISED