Ole ustav

Kui sinu hoole alla on usaldatud midagi, mis kuulub Jumalale, ühiskonnale või kellelegi teisele, siis kasuta seda vastutustundlikult ja ausalt.

Kui sinu hoole alla on usaldatud midagi, mis kuulub Jumalale, ühiskonnale või kellelegi teisele, siis kasuta seda vastutustundlikult ja ausalt.

ÜRITUSE INFO
, ..
: - :

JÄRGMISED KOKKUSAAMISED