Meelevald Jumala Sõnas

Saada nädal aega iga päev kellelegi üks piiblisalm koos õnnistussooviga. Kasuta selleks SMS-i, e-maili, facebooki, vms. Enne sõnumi saatmist palveta.

Saada nädal aega iga päev kellelegi üks piiblisalm koos õnnistussooviga. Kasuta selleks SMS-i, e-maili, facebooki, vms. Enne sõnumi saatmist palveta.

ÜRITUSE INFO
, ..
: - :

JÄRGMISED KOKKUSAAMISED